Cinergie

Wie is er binnen uw bedrijf verantwoordelijk voor energiebesparingen? Vaak is dit onduidelijk en ook uw huisinstallateur is hier niet pro-actief naar op zoek. Cinergie biedt u daarom een onafhankelijk energie-onderzoek aan waarin wordt gekeken of uw huidige gebouwinstallaties efficiënt werken. Bij Tennant NV is een dergelijk energie-onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit artikel beschreven.

Energiebesparingsonderzoek Tennant NV

In opdracht van Tennant NV heeft Cinergie medio 2016 een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Tennant in Uden is onderdeel van het Amerikaanse Tennant Company, marktleider in het ontwerpen, produceren en onderhouden van industriële reinigingsmachines. Tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met de afdeling inkoop en de verantwoordelijke voor facilities en onderhoud. Vanwege de ambitieuze duurzaamheidsdoelen van Tennant Company is het onderzoek vanuit de VS op de voet gevolgd door de director sustainability.

Scope van het onderzoek

De productieprocessen van Tennant zijn verdeeld over verschillende bedrijfshallen die allemaal zijn meegenomen in de scope van dit onderzoek: Cv‐ruimte, lashal, lakhal, montagehallen, rotoroven en kantoorruimten.

Onderzoeksresultaten

Er is sprake van een modern en strak georganiseerd productieproces in een verouderd bedrijfspand. Met de energiebesparende maatregelen die zijn geadviseerd, kan Tennant 15 tot 20% op het totale elektriciteit‐ en gasverbruik besparen. De terugverdientijd van benodigde investeringen vallen binnen de daartoe door Tennant gestelde kaders.Een aantal belangrijke maatregelen op een rijtje:

  • Installeren van een WKO‐installatie (warmtekoudeopslag) gelijktijdig met de renovatie van de kantoorruimten. De warmte‐ en koelvraag van het kantoor en een deel van de productie wordt hierdoor geleverd door water uit de grond. Dit is enerzijds nagenoeg CO2‐neutraal en zorgt anderzijds voor een forse besparing op de stookkosten (gasverbruik);
  • Aanbrengen van stuurbare kleppen op de afgaande Cv‐groepen en de leidingen isoleren. Hierdoor wordt onnodig warmteverlies voorkomen;
  • Warmteterugwinning installeren waardoor 80% van de warmte van uitgeblazen lucht kan worden teruggewonnen. De ingeblazen lucht hoeft hierdoor ‘s‐winters minder verwarmd te worden;
  • CO2‐gestuurd ventileren waardoor er veel minder geventileerd hoeft te worden. Daarnaast voorkomen dat dakkappen handmatig opengezet kunnen worden zolang de Cv warmte levert. En de Cv automatisch uitschakelen boven een bepaalde buitentemperatuur. Deze maatregelen voorkomen energieverbruik op momenten dat dit niet nodig is;
  • Meten van lasdampen in de lashal zodat op een norm kan worden geventileerd. Hierdoor wordt onnodige ventilatie voorkomen waardoor minder ingeblazen buitenlucht verwarmd of gekoeld hoeft te worden;
  • Dichtlassen van de hoeken van de rotoroven waardoor er minder warmte verloren gaat bij het openen en sluiten van de oven. Hierdoor is er minder energie nodig om de oven op bedrijfstemperatuur te houden. Daarnaast hoeft de hal minder te worden geventileerd om de vrijgekomen warmte af te voeren en te zorgen voor een goed werkklimaat;
  • Installeren van een historiemodule op het gebouwbeheersysteem en plaatsen van extra tussenmeters zodat verbeteringen in energie‐efficiency in de toekomst makkelijker kunnen worden opgespoord. Tennant werkt momenteel een meerjarenplan uit om de energiebesparende maatregelen uit te werken en daadwerkelijk te implementeren. Cinergie heeft hierbij een ondersteunende rol.