Toezichthouders

Cinergie Groep heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan en om dit te benadrukken moeten alle inkoopbesluiten goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht. Om diezelfde reden hanteren wij een transparant verdienmodel dat uitsluitend bestaat uit een abonnement dat bedrijven betalen voor hun deelname. Dat het belang van deelnemers aan het collectief altijd voorop staat is hierdoor gewaarborgd. 

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een regelement en de bijeenkomsten van de Raad van toezicht worden genotuleerd waarvan desgewenst een kopie opvraagbaar is.

Reglement Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van toezicht

Jan Vugts (voorzitter)
Directieteam
Fitland Groep BV

Dennis Eker (vicevoorzitter)
Manager Concern Inkoop
Coƶperatie VGZ

Michel Klinkenberg
Supply Chain Manager
Sanoma Media Netherlands

Hans Koning
Directeur
Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie

Ronald van de Laarschot
Manager Inkoop
Wolter & Dros, TBI

Ronald Nagtzaam
Manager Bouwkunde en Winkelinrichting
Spar Holding

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.