Home > Blogs/Nieuws > De vraag is niet óf, maar wanneer de échte klap komt

De vraag is niet óf, maar wanneer de échte klap komt

'kunnen we voor 2021 nog profiteren van lage energieprijzen?'

Financiële- en grondstofmarkten hebben zich de afgelopen maanden enigszins herstelt van de val die het coronavirus teweegbracht. Met het oog op de economische krimp die het IMF wereldwijd voorspelt kan je vraagtekens zetten bij de duurzaamheid hiervan en is een terugval waarschijnlijk. Vooralsnog doet het steunpakket van de overheid echter zijn werk en lijkt er aan de oppervlakte economisch relatief weinig aan de hand.

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt na 1 oktober weliswaar verlengt, maar in versoberde vorm. En alle uitgestelde loon-, vennootschap-, energie- en omzetbelasting zal vroeg of laat toch echt terugbetaald moeten worden. De vraag is of alle bedrijven hiertoe in staat zullen zijn. In de media stapelen de aankondigingen van massaontslagen zich inmiddels ook op.

De vraag lijkt dus niet óf, maar wanneer de échte economische klap komt. En kunnen we hier met het vastklikken van elektriciteit- en gasprijzen voor eind dit jaar nog van profiteren, of komt dit te laat? Het advies blijft vooralsnog om de marktprijsontwikkeling af te wachten, energieprijzen nog niet vast te klikken en de markt de kans te geven verder te dalen.

Elektriciteitsprijzen

Gedurende augustus zijn elektriciteitsprijzen ruim 3% gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt door een hogere elektriciteitsvraag als gevolg van aircogebruik tijdens de lange hittegolf. Anderzijds zijn de CO2-prijzen weer opgelopen richting 29 euro per ton.

Elektriciteitsprijzen Piek Dal
2021 4,90 3,85
2022 5,15 4,05
2023 5,50 4,10

Gasprijs

Door de hogere output van met name gasgestookte-elektriciteitscentrales is het gasverbruik (tijdelijk) toegenomen en de gasprijs 10% gestegen naar een niveau van 16 cent/m3 inclusief regiotoeslag. Het overaanbod van gas op de wereldmarkt zal verdere substantiële stijging van de gasprijs echter in de weg staan. Daarnaast kan steenkool als alternatief voor aardgas worden ingezet en de prijs hiervan is afgelopen maand juist met 7% gedaald.

Technische analyse

Elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen dagen enkele procenten gestegen, maar zitten nog steeds (net) binnen de bandbreedte van de dalende trendlijn. De gasprijs is daarentegen wel uit de bovenste trendlijn gebroken, maar daarbij kan aangetekend worden dat de daling van de gasprijs dermate steil was dat dit vroeg of laat wel moest gebeuren.


open hier het marktrapport met hierin o.a. de trendanalyses.

Ook meer rendement uit uw energie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen enkele dagen contact met u op.