Home > Energie regelgeving > Energiebesparingsplicht

Energiebesparingsplicht

Informatieplicht energiebesparing vanaf 1 juli 2019


Bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas zijn sinds 2008 verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit dat is samengesteld in het Energie-akkoord voor duurzame groei. Als leidraad voor deze inspectie geldt de erkende maatregelenlijst met een technische omschrijving van de maatregelen die bedrijven verplicht zijn te onderzoeken. Tot op heden wordt hier door de gemeente en/of Omgevingsdienst toezicht op gehouden middels steekproeven.

Vanaf 1 juli 2019 hebben bedrijven ook een informatieplicht energiebesparing en zijn ze verantwoordelijk om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op eigen initiatief te informeren over genomen energiebesparende maatregelen. Hierdoor is informatie gestuurde handhaving beter mogelijk.

Cinergie kan u helpen met een interne energie-audit om vast te stellen in hoeverre u voldoet aan uw verplichtingen en om tijdig aan uw informatieplicht te voldoen. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

Ook meer rendement uit uw energie?

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen enkele dagen contact met u op.

Volg ons op