Duurzaamheid bedrijventerreinen Uden

Pilot bij Tennant  met  Udense energiescan voor bedrijven

Uden werkt aan duurzaamheid bedrijventerreinen

Verschillende bedrijven en gemeente Uden staken vorig jaar de koppen bij elkaar om samen te zoeken naar mogelijkheden om de Udense bedrijventerreinen verder te verduurzamen. Daaruit kwam onder andere het idee naar voren om een energie- en afvalscan te ontwikkelen en te toetsen, waarmee bedrijven kunnen onderzoeken hoe ze verspilling kunnen verminderen. De scan voor energie zal nu bij wijze van proef worden toegepast op de Udense vestiging van Tennant NV.

Ook voor bedrijven wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker. Niet alleen met het oog op continuïteit en milieuverantwoorde bedrijfsvoering, maar ook omdat het een kans is om geld te besparen. Daarom staken – op initiatief van Gemeente Uden - SBBU, UOV de Kring, Energie Uden en enkele ter zake deskundige ondernemers vorig jaar de koppen bij elkaar en vormden een ‘regiegroep duurzame bedrijventerreinen in Uden’. Samen willen ze de mogelijkheden verkennen voor verdere verduurzaming van Udense bedrijven. Daarbij ligt de focus vooral op Afval(vermindering), Energie(besparing) en People. Per onderdeel is een werkgroep ingesteld waaraan zich inmiddels meerdere ondernemers hebben verbonden.

Inzicht in energieverbruik

De regiegroep ‘Duurzame bedrijventerreinen in Uden’ richt zich nu eerst op methoden waarmee bedrijven hun afvalproductie en energieverbruik kunnen meten. “Er is namelijk nog veel besparingsvoordeel te behalen als het gaat om afvalmanagement en energieverbruik bij bedrijven”, vertelt Henk Coopmans, parkmanager bij SBBU. “Maar om te kunnen verkennen welke maatregelen mogelijk zijn, moet je eerst inzicht hebben in het huidige verbruik.” Het toetsen van een bestaande energiescan staat nu als eerste op de agenda. “Veel bedrijven weten niet precies hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze daarop zouden kunnen besparen”, legt Dave Lusthof uit, lid van de regiegroep vanuit zijn deskundigheid als directeur/eigenaar van Cinergie. “Een energiescan levert allerlei relevante gegevens op, op basis waarvan je beter kunt sturen.” Inmiddels is het Udense bedrijf Tennant NV bereid gevonden om mee te werken aan zo’n energiescan, bij wijze van pilot.

CO2-meters

Alle energieverbruikende installaties bij Tennant NV worden in de pilot onder de loep genomen. Ook worden er CO2-metingen gedaan: hét middel om in kaart te brengen wanneer en waar precies mensen werken. Lusthof: “Die informatie heb je nodig om te bepalen hoe je de ruimten waarin wordt gewerkt het meest efficiënt verwarmt of koelt.” Doel van de pilot is om de scan verder aan te scherpen tot een tool waarmee ondernemers in Uden meer inzicht kunnen krijgen in hun besparingspotentieel en gericht kunnen ingrijpen daar waar het efficiënter kan.

Goed voorbeeld doet volgen

De resultaten van de pilot bij Tennant NV worden na de zomervakantie gepresenteerd in een speciale bijeenkomst voor Udense ondernemers. Wethouder Matthie van Merwerode: “En we hopen natuurlijk dat we dan nog meer Udense bedrijven kunnen inspireren om hun energie- en afvalhuishouding onder de loep te nemen. De regiegroep ‘Duurzame bedrijventerreinen’ ziet de pilot dan ook vooral als middel om te laten zien hoe bedrijven dat relatief eenvoudig kunnen doen. We zien nog te vaak dat ondernemers bij energie-efficiëntie beginnen over zonnepanelen. Dat is natuurlijk een prachtige tool, maar ook zonder investering kun je al zoveel winnen. Zo kun je eerst onderzoeken hoe je verspilling kunt tegengaan en waarop je mogelijk kunt besparen, voordat je kijkt naar mogelijkheden om zelf energie op te opwekken. Vaak is alleen al daarmee heel veel te winnen, zonder dat investering nodig is. De energiescan kan ondernemers daar straks bij helpen.” Behalve de energiescan is de werkgroep energie nóg een aantal ideeën aan het uitwerken. Die zullen binnenkort al in een bijeenkomst voor ondernemers gepresenteerd worden.

De resultaten van het energiebesparingsonderzoek bij Tennant NV zijn inmiddels bekend en gepresenteerd. U kunt de resultaten hier bekijken.

Meer informatie:
Dave Lusthof, Cinergie
06 – 204 246 21

 Jan van Vlijmen, Gemeente Uden
0413 –281 363
06 – 192 827 84